Đá ốp cột

HỆ CỘT TRẮNG SỮA MÁI HIÊN

Chi tiết sản phẩm
Loại đá: Marble trắng sữa
Đặc tính:
Độ dày:
Độ dài, độ rộng:
Xuất xứ: Phuquy Stone
Sản phẩm cùng danh mục